Bé chủ đi lấy tiền trọ bị thằng danh con fuck Dong Xiaowan, tầng 0 phải nói là quá chậm, trong khi bọn Sinh, Chung, Trần đã gần chạm đến Linh Sĩ cấp 3 thì tên biến thái vẫn lẹt đẹt cấp 1, muốn đấu với Linh Sĩ cấp 5, cấp 7 thì dù tên biến thái có thuần thục cảnh giới Linh Lực Nhập thể đi nữa cũng chỉ có nước ăn hành ngập mặt, tên biến thái thở dài, bọn khốn nạn kia chẳng qua là tu luyện lâu hơn tên biến thái 1 năm, Đúng rồi tên biến thái chợt nhớ ra một chuyện, xvideos Dong Xiaowan liền chạy vào phòng tắm đánh…