Con đĩ vợ phanh bướm cho cụ già hàng xóm chơi Ami Kitai, đồ của hắn giống như là cánh diều vậy, kéo lên bay không ngừng, Khu trưởng, vlxx Hồ quản lý bên công ty xây dựng thành phố đến tìm cậu, tại phòng khách đang chờ, Đào Nhất Minh từ trong văn phòng tổng hợp nhìn thấy ông hàng xóm đã đến, vội vàng đi ra cùng theo ông hàng xóm đi đến phòng làm việc của hắn, Hồ quản lý ông hàng xóm trong lúc nhất thời không có nhớ đến Hồ quản lý rút cuộc là người nào, con vợ dâm ấy nói hình như tên là Hồ…