Đứa em hở hang khiến cơn dâm trào dâng Nagase yui, để ý đến hai anh em của con, bây giờ suy nghĩ lại, cái gì là trọng yếu nhất Chỉ có người nhà, con cái mới là trọng yếu nhất sao, vì vậy cha rất đau lòng khi nhìn thấy con như vậy, con nếu quả thật ưa thích hắn, cha sẽ điều hắn đến Giang Đô, muốn chỉnh đốn hắn như thế nào thì sẽ chỉnh đốn hắn như thế con em thương yêu nhìn con gái mình, thương lượng nói, Cha, không cần phải làm như thế, phim sex nhat ban con tuy…