Fimsex xin trinh nữ sinh cấp 3 ngây thơ Aoi Mizutani, khăn, thế nhưng là dù sao cũng là chính mình tạo ra đấy, không mắc nợ nhân tình bất luận kẻ nào, nhất là đại gia so với mình nhỏ tuổi hơn nhiều như vậy bây giờ mình lăn lộn nợ lấy nhân tình của đại gia, xnxx chuyện này nếu truyền đến trong thôn, thì mặt mũi cha mẹ mình để ở nơi nào đây Thất ta thì trước đó Tạ chủ nhiệm cũng đã nói với tôi rồi, nữ sinh nói trước khi chuyển đi sẽ đem tôi đề bạt lên làm…