Phu nhân trẻ trung cô đơn gợi dục tên người hầu chim đẹp Xun Xiaoxiao, hỏi: phu nhân, phu nhân muốn hỏi thăm cậu chuyện này, nghe nói Quan Nhất Sơn chủ tịch HĐND phụ trách bên nhân sự và an sinh của khu Tân Hồ mới bị bắt, có chuyện này sao Làm sao chú biết anh vệ sĩ ngạc nhiên hỏi, trong nội tâm thầm mắng phu nhân làm việc không nghiêm mật, như thế nào chuyện này lại nhanh như vậy đã bị người biết, nếu như Hoa Cẩm Thành đã biết, phim sex hay vậy thì có nghĩa là việc này không phải là tin đồn,…