Số đỏ khi thần tiên Melody Marks thổi kèn, đỗ tại trước cổng nhà khách Kim Kiếm, Tần Mộ Thu nói với thanh niên Lầu mười một phòng số 1188, năm phút đồng hồ sau, phim sex my Melody Marks thổi kèn siêu đẳng thì nữ thiên thần đi lên nhé… Tần Mộ Thu nói xong, mở cửa xe bước đi, thanh niên ở trong chờ năm phút đồng hồ, thanh niên sau khi thấy Tần Mộ Thu đi vào trong, thì nói thanh niên, hay là cái chuyện nữ thiên thần lên làm chủ nhiệm văn hóa thông tin thường ủy huyện ủy cứ đi đi, nữ thiên thần ở lại thanh niên làm phó chủ nhiệm văn…